archivo

DOCÈNCIA

Amb ja uns quants coneixements sobre tècnica, llenguatge fotogràfic i sobre com afrontar un projecte, el tercer trimeste del curs passat va acollir mini tutories per anar fent seguiment dels alumnes, que s’havien de gestionar l’entrega des del principi de trimestre. Tot seguit algunes de les imatges representatives desls treballs entregats.

Durant el segon trimestre del curs passat vam treballar la narrativa, el color, el context… Conceptes i recursos relacionats amb el llenguatge fotogràfic. Mini treballs, alguns d’ells amb clars referents, com l’Helena Almeida. 😍 Bona feina i bon aprenentatge!

 

Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de Grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu

© Sara Gorrías, Marc Aubà, Jose Amador, Sandra Arrufat i Foix Marimón.

Aquest ha estat un any de canvis, i de molta dedicació a la docència.

Em quedaria curta si digués que he disfrutat i treballat com una porca a parts iguals! L’ensenyament és complicat, imprescindible, brutalment absorbent i realitzador. Si a més, tens sort d’impartir assignatures amb les que flipes colors, llavors augmenta l’autoexigència (en tots els sentits educatius) i boom!: Bons treballs, bones sintonies i… sembla que aconseguir traspassar coneixement enriquidor sigui fàcil i tot!

Amb tot doncs m’agradaria compartir alguns dels treballs dels i les alumnes del CFGS, per mi, més que per ells/elles, ja que a avui dia sembla que si no es mostra o comparteix el que una fa, la realització no és completa. I en un camp que es concreta amb l’aprenentatge dels altres a vegades es fa necessari.

1T 2021

Reproduir un cartell cinematogràfic tenint present els aspectes tècnics més rellevants de la imatge escollida no és fàcil, i mes en un primer trimestre. Aquí alguns exemples de com han treballat els i les alumnes del primer curs dels Graus superiors de Fotografia i Gràfica audiovisual.

 

                                   ORIGINAL                                           INTERPRETACIÓ/ REPRODUCCIÓ

abril_perez_

sara_gorrias_

foix_marimon_

emma_gonzalez_

alex_ponce_

alba_iglesias_

© Abril Pérez, Sara Gorrias, Foix Marimón, Emma González, Arnau Navarro, Àlex Ponce i Alba Iglesias.