archivo

Archivo de la etiqueta: Escola d’Arts plàstiques i disseny Groc

Durant el segon trimestre del curs passat vam treballar la narrativa, el color, el context… Conceptes i recursos relacionats amb el llenguatge fotogràfic. Mini treballs, alguns d’ells amb clars referents, com l’Helena Almeida. 😍 Bona feina i bon aprenentatge!

 

Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de Grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu
Treballs dels alumnes dels Cicles de grau Superior de Fotografia i Gràfica Audiovisual. Escola Groc. Docent Anna Esplandiu

© Sara Gorrías, Marc Aubà, Jose Amador, Sandra Arrufat i Foix Marimón.

Aquest ha estat un any de canvis, i de molta dedicació a la docència.

Em quedaria curta si digués que he disfrutat i treballat com una porca a parts iguals! L’ensenyament és complicat, imprescindible, brutalment absorbent i realitzador. Si a més, tens sort d’impartir assignatures amb les que flipes colors, llavors augmenta l’autoexigència (en tots els sentits educatius) i boom!: Bons treballs, bones sintonies i… sembla que aconseguir traspassar coneixement enriquidor sigui fàcil i tot!

Amb tot doncs m’agradaria compartir alguns dels treballs dels i les alumnes del CFGS, per mi, més que per ells/elles, ja que a avui dia sembla que si no es mostra o comparteix el que una fa, la realització no és completa. I en un camp que es concreta amb l’aprenentatge dels altres a vegades es fa necessari.

1T 2021

Reproduir un cartell cinematogràfic tenint present els aspectes tècnics més rellevants de la imatge escollida no és fàcil, i mes en un primer trimestre. Aquí alguns exemples de com han treballat els i les alumnes del primer curs dels Graus superiors de Fotografia i Gràfica audiovisual.

 

                                   ORIGINAL                                           INTERPRETACIÓ/ REPRODUCCIÓ

abril_perez_

sara_gorrias_

foix_marimon_

emma_gonzalez_

alex_ponce_

alba_iglesias_

© Abril Pérez, Sara Gorrias, Foix Marimón, Emma González, Arnau Navarro, Àlex Ponce i Alba Iglesias.